Όροι χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν το σύνολο της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και όλο το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτόν ή μέσω αυτού. Η περιήγηση και χρήση του site προϋποθέτει την αποδοχή από μέρους σας και χωρίς καμία τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας και πολιτικές που μπορεί να δημοσιεύονται κατά καιρούς στο jelly.gr.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν από την περιήγηση σας ή τη χρήση του site μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του jelly.gr, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο site ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του. Το jelly.gr είναι διαθέσιμο μόνο σε άτομα άνω των 13 ετών.

Ευθύνη επισκεπτών της ιστοσελίδας

Το jelly.gr δεν έχει ελέγξει και δεν μπορεί να ελέγξει, όλο τα υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που έχει δημοσιευτεί στο site, και επομένως δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο του εν λόγω υλικού ή τα αποτελέσματα της χρήσης του. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα συστήματα του υπολογιστή σας από ιούς, worms, trojans και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο, καθώς και το περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη, και άλλα σφάλματα.

Περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε άλλες ιστοσελίδες

Το jelly.gr δεν έχει ελέγξει και δεν μπορεί να ελέγξει, όλο τα υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που διατίθεται μέσω των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στα οποία το site μας έχει εξερχόμενα ή εισερχόμενα links. Το site μας δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Ακολουθώντας ένα link από το site μας για κάποιο δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα συστήματα του υπολογιστή σας από ιούς, worms, trojans και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο.